Promocja Noworoczna - 5% na wszystkie zestawy, pakiety i akcesoria!

Warunki

Ogólne warunki handlowe

1 Zakres

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przede wszystkim przypisać jej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

Do przedsiębiorców odnosi się, co następuje: Jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe, niniejszym podważa się ich ważność; Stają się one częścią umowy dopiero wtedy, gdy wyraźnie się na to zgodzimy.

2. Partner umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta z BilligerBauzaun.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej tych rzeczy. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i objaśnionych w procesie składania zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie zaakceptowania przez Państwa oferty dotyczącej towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

Tekst umowy nie jest przez nas przechowywany.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów dochodzą koszty wysyłki. Więcej o kosztach wysyłki znajdziesz w ofertach.

Dostarczamy wyłącznie pocztą. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego produktu.

Nie dostarczamy do punktów pakowania.

5. Płatność

W naszym sklepie ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

Płatność z góry
Jeżeli wybierzesz opcję płatności z góry, dane bankowe przekażemy Ci w osobnym mailu i dostarczymy towar po zaksięgowaniu wpłaty.

Płatność gotówką przy odbiorze
Cenę zakupu płacisz bezpośrednio dostawcy. Za dodatkową opłatą należy zapłacić 50 euro.

Gotówka przy odbiorze
Kwotę faktury płacisz gotówką przy odbiorze.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z opisem w zasadach anulowania. Przedsiębiorcom nie przysługuje dobrowolne prawo odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.
Dla przedsiębiorców obowiązuje również następująca zasada: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych. Zastrzeżony towar możesz odsprzedać w toku zwykłej działalności; Z góry cedujesz na nas wszelkie wierzytelności wynikające z tej odsprzedaży – niezależnie od tego, czy zastrzeżony towar zostanie połączony, czy zmieszany z nową rzeczą – w wysokości kwoty faktury, a my tę cesję akceptujemy. Pozostajesz upoważniony do dochodzenia roszczeń, ale możemy również sami dochodzić roszczeń, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Gwarancja i gwarancje

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedzialności ustawowej.
W przypadku zakupu przez konsumenta towaru używanego obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostarczenia towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można reklamować z zachowaniem ustawowego terminu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostawy towaru.
Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczy nowo wyprodukowanej wynosi rok od przejścia ryzyka. Sprzedaż towaru używanego podlega wyłączeniu jakiejkolwiek gwarancji. Ustawowe terminy przedawnienia prawa regresu zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.
Dla przedsiębiorców za umowę dotyczącą jakości towaru uważa się wyłącznie informacje własne oraz opisy produktów producenta, które były zawarte w umowie; Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne wypowiedzi reklamowe.
Jeżeli dostarczony przedmiot ma wadę, w pierwszej kolejności udzielimy przedsiębiorcy według naszego uznania gwarancji poprzez usunięcie wady (naprawa) lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza).
Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników
• w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia
• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków lub oszustwa
• w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne)
• w ramach promesy gwarancyjnej, jeżeli zostało to uzgodnione
• o ile zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.
Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

9. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników
• w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia
• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków
• w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych, jeżeli zostało to uzgodnione, lub
• o ile zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.
W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) w wyniku lekkiego zaniedbania z naszej strony, nasz przedstawiciele prawni lub pomocnicy, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty przewidywalnej w momencie zawarcia umowy. Szkody, których zazwyczaj należy się spodziewać, są ograniczone.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), z której możesz skorzystać Tutaj znajdować. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

11. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeśli jesteś handlowcem w rozumieniu Kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a Tobą jest nasza siedziba.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto