Promocja Noworoczna - 5% na wszystkie zestawy, pakiety i akcesoria!

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami (David Nowak, Wetthoope 2, 38159 Vechelde, Niemcy, service@billigerbauzaun.de, telefon: +491751151216 ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), którą należy zwrócić niezwłocznie i w najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbieramy towar. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości 950 €. Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go.)

– Do Davida Nowaka, Wetthoope 2, 38159 Vechelde, Niemcy, service@billigerbauzaun.de

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującej rzeczy
Towar (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto