Promocja Noworoczna - 5% na wszystkie zestawy, pakiety i akcesoria!

Ochrona danych

Ochrona danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

Dawid Nowak
Mokry 2
38159 Vechelde
Niemcy

service@billigerbauzaun.de

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym sklepem internetowym. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych.

1. Dane dostępowe i hosting

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz nazwę żądanego pliku. dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje wyszukanie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO ma to na celu ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważenia interesów, w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty. Wszelkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez stronę trzecią
W ramach przetwarzania w naszym imieniu dostawca zewnętrzny świadczy nam usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Wszelkie dane zbierane w ramach korzystania z niniejszego serwisu lub w formularzach udostępnianych w sklepie internetowym w sposób opisany poniżej przetwarzane są na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach wyjaśnionych tutaj.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy, kontaktu i otwierania konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie nam je przekażesz w ramach swojego zamówienia lub podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe zostały oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane są nam bezwzględnie potrzebne do realizacji umowy lub kontaktu z nami, a bez ich podania nie można wysłać zamówienia ani skontaktować się z nami. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO decydując się na założenie konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu założenia konta klienta.
Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres dopuszczają przepisy prawa, o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu. Twoje konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili i można to zrobić poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktu lub skorzystanie z przewidzianej do tego funkcji w koncie klienta.

3. Udostępnianie danych

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przekazujemy Twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, jakiego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, zebrane w tym celu dane płatnicze przekazujemy instytucji kredytowej odpowiedzialnej za płatność i ewentualnie zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranej usłudze płatniczej , w celu obsługi płatności. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami zbierają te dane, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadku, gdy przejmą oni za nas wysyłkę (drop shipping).

Przesyłanie danych do dostawców usług spedycyjnych
Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy Twój adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług spedycyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO, aby mógł to zrobić Dostawca może skontaktować się z Tobą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji.

Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres kontaktowy opisany poniżej lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy podane przez Ciebie w tym celu dane, chyba że wyraziłeś wyraźnie zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w zakresie wykraczającym poza zakres dozwolony przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu .
DHL
Sorpeg 10
Brunszwik
Niemcy

Przekazywanie danych firmom windykacyjnym
W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przekażemy Twoje dane zleconej firmie windykacyjnej, jeżeli mimo wcześniejszego upomnienia nasze roszczenie nie zostało uregulowane. W takim wypadku dług ściągany jest bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważenia interesów, w zakresie skutecznego dochodzenia lub egzekwowania naszego roszczenia o płatność zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

4. Biuletyny e-mailowe i reklamy pocztowe

Reklama e-mailowa z zapisem do newslettera
Jeżeli zarejestrujesz się do naszego newslettera, będziemy wykorzystywać wymagane w tym celu lub odrębnie przez Ciebie udostępnione dane, aby regularnie przesyłać Ci nasz newsletter e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźnie zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w innym zakresie, co jest dozwolone przez przepisy prawa i o czym informujemy Cię w niniejszym dokumencie deklaracja.

Reklama e-mailowa bez rejestracji do newslettera i prawo do sprzeciwu
Jeżeli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie sprzeciwiłeś się temu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania Ci ofert na produkty podobne do tych, które już zakupiłeś na podstawie § 7 ust. 3 UWG, do przesłania e-mailem z naszej oferty. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie reklamowania naszych klientów, które dominują w kontekście równoważenia interesów.
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktową lub za pośrednictwem linku zawartego w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi.

Reklama pocztowa i Twoje prawo do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego dla własnych celów reklamowych, na przykład w celu przesyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zakresie reklamowania naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO.

Przesyłki reklamowe dostarczane są w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Twoje dane.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych w tych celach, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej.

5. Wykorzystanie danych przy przetwarzaniu płatności

Kontrola tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług płatniczych Klarna, prosimy Cię o zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na przesłanie do Klarna danych niezbędnych do realizacji płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech Klarnas można używać do kontroli tożsamości i zdolności kredytowej Ochrona danych można skorzystać ze wspomnianych agencji sporządzających raporty kredytowe.
Klarna wykorzystuje otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w celu podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego.
W każdej chwili możesz odwołać zgodę wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane poniżej. Może to oznaczać, że nie będziemy już mogli oferować Ci niektórych opcji płatności. Możesz także w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez firmę Klarna.

Kontrola tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze metod płatności Billpay
Jeśli wybierzesz jedną z opcji płatności naszego partnera Billpay GmbH Jeśli się na to zdecydujesz, w trakcie składania zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przesłanie danych niezbędnych do realizacji płatności oraz potwierdzenia tożsamości i zdolności kredytowej do Billpay zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, numer telefonu oraz w przypadku zakupów za pomocą polecenia zapłaty, dane konta) oraz dane związane z Twoim zamówieniem zostaną przesłane do Billpay.

W celu sprawdzenia własnej tożsamości i zdolności kredytowej Billpay lub firmy partnerskie na zlecenie Billpay przekazują dane agencjom sporządzającym raporty kredytowe (agencje kredytowe) i otrzymują od nich informacje oraz, w razie potrzeby, informacje o zdolności kredytowej w oparciu o metody matematyczne i statystyczne, obliczanie które obejmują m.in. dane adresowe. Szczegółowe informacje na ten temat oraz o używanych agencjach kredytowych można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Billpay GmbH. Billpay GmbH wykorzystuje otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w celu podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego.
Ponadto Billpay może korzystać z narzędzi stron trzecich w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im. Dane uzyskane za pomocą tych narzędzi mogą być przechowywane w formie zaszyfrowanej przez osoby trzecie, tak aby mógł je odczytać wyłącznie Billpay. Dane te zostaną wykorzystane tylko wtedy, gdy wybierzesz metodę płatności u naszego partnera współpracującego Billpay, w przeciwnym razie dane wygasną automatycznie po 30 minutach.
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na Billpay. Jednakże Billpay może nadal być uprawniony do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności wynikającej z umowy lub jest to wymagane przez prawo lub nakazane przez sąd lub organ.

Kontrola zdolności kredytowej i punktacja przy wyborze płatności za pośrednictwem Paymorrow
Wybierając metodę płatności za pośrednictwem Paymorrow i udzielając niezbędnej zgody na ochronę danych zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 litera a RODO, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia) są przechowywane wraz z dane wymagane do realizacji transakcji (artykuł, kwota faktury, terminy płatności, kwota całkowita, numer faktury, podatki, waluta, data zamówienia i godzina zamówienia) zostaną przesłane do naszego partnera Paymorrow GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i przetwarzanie tej metody płatności.
W celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej Klienta nasz partner przeprowadza zapytania i udostępnia informacje w ogólnodostępnych bazach danych oraz następujących agencjach sporządzających raporty kredytowe:

Bürgel, Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 – 89 80 3 – 0, Faks: -777
CEG, Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131-109-501, Faks: -557
DeltaVista, Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 Monachium
Tel.: +49 (0)89 – 7244880, Faks: – 22.

Dostawców, od których na podstawie metod matematycznych i statystycznych pozyskiwane są informacje i, w razie potrzeby, informacje o zdolności kredytowej, a także dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych po przesłaniu do naszego partnera Paymorrow GmbH, można znaleźć na ich stronie internetowej, które znajdziesz tutaj.
Nasz partner Paymorrow GmbH wykorzystuje otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w celu podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego. Masz możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji, kontaktując się z naszym partnerem Paymorrow GmbH.
Zgoda na przeniesienie danych wyrażona w trakcie składania zamówienia może zostać w każdej chwili odwołana, nawet bez podania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość.

6. Pliki cookie i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlić odpowiednie produkty lub w celu badania rynku, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. pliki cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania możesz sprawdzić w ustawieniach plików cookies Twojej przeglądarki internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookies i indywidualnie decydował, czy je zaakceptować, czy też wykluczyć akceptację plików cookies w niektórych przypadkach lub w ogóle. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookies. Zostało to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Można je znaleźć dla odpowiednich przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefoksa™
Opera™
Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, ta strona korzysta również w celach reklamowych z tzw. plików cookie DoubleClick w ramach stosowania Google Analytics (patrz poniżej), który rozpoznaje Państwa przeglądarkę, kiedy odwiedzanie innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez plik cookie na temat Twojej wizyty na tej stronie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP ulega skróceniu poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej przed przesłaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Gdy nie będziemy już korzystać z Google DoubleClick, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google Double Click to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de).
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z pliku cookie DoubleClick połączyć dezaktywować. Można się także zarejestrować na stronie Sojusz na rzecz reklamy cyfrowej poinformować Cię o ustawieniu plików cookies i dokonać ustawień w tym zakresie. Wreszcie możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował, czy je zaakceptować, czy też wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy sieci
Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, niniejsza witryna korzysta z Google (Universal) Analytics w celu analizy witryny. Usługa analizy sieci jest ofertą firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. ( www.google.de ). Google (Universal) Analytics korzysta z metod umożliwiających analizę korzystania przez Ciebie z serwisu, np. plików cookies. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP jest skracany przed przesłaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics z reguły nie jest łączony z innymi danymi Google. Gdy nie będziemy już korzystać z Google Analytics, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniu tych danych przez Google.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki możesz kliknąć <a href=””javascript:gaOptout()””>ten link</a>, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics rejestrowanie danych na tej stronie. Na Twoim urządzeniu przechowywany jest plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, ta strona korzysta również z Google Signals. Jest to funkcja rozszerzenia Google Analytics, która umożliwia tzw. „śledzenie na różnych urządzeniach”. Oznacza to, że jeśli Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Google, Google może tworzyć raporty dotyczące zachowań związanych z użytkowaniem (w szczególności liczby użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmienisz urządzenie. Google wykorzystuje dane w tym celu, jeśli na swoim koncie Google aktywowali Państwo opcję „reklama spersonalizowana”.
Nie przetwarzamy w tym zakresie danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki utworzone w oparciu o Google Signals.
Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniu tych danych przez Google. Możesz także dezaktywować ustawienie „reklam spersonalizowanych” na swoim koncie Google. Szczegóły można znaleźć Tutaj .

Wykorzystanie etrackera do analizy sieci
Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO, dane będą automatycznie zbierane i przechowywane na tej stronie internetowej przy użyciu technologii firmy etracker GmbH ( www.etracker.com ) w celu analizy strony internetowej. Profile użytkowania są utworzone przy użyciu pseudonimów. Można używać plików cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej, wyraźnej zgody. Gdy nie będziemy już korzystać z eTracker, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając tutaj połączyć Kliknij.

Po wycofaniu zgody na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

Wykorzystanie econdy do analizy sieci
Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane na tej stronie internetowej przy użyciu technologii firmy econda GmbH (www.econda.de) w celu analizy strony internetowej. profile tworzone są przy użyciu pseudonimów. Można używać plików cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej, wyraźnej zgody. Gdy nie będziemy już korzystać z usługi econda, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Korzystając z tego linku, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość Kliknij .

Po wycofaniu zgody na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

Wykorzystanie Webtrekka do analizy sieci
Jeżeli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, w ramach tej witryny internetowej wykorzystywane będą technologie w celu analizy stron internetowych Webtreck GmbH Dane są automatycznie zbierane i zapisywane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Można używać plików cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej, wyraźnej zgody. Gdy nie będziemy już korzystać z Webtrekk, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając tutaj połączyć Kliknij.

Po wycofaniu zgody na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

Wykorzystanie Matomo do analizy sieci
Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, niniejsza strona internetowa będzie wykorzystywana w celu analizy strony internetowej za pomocą Oprogramowanie do analizy sieci Matomo , usługa świadczona przez dostawcę InnoCraft Ltd., automatycznie zbiera i przechowuje dane podczas odwiedzania witryny, na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Można używać plików cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej, wyraźnej zgody. Gdy przestaniemy korzystać z Matomo i zakończymy korzystanie z Matomo, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Wszystkie dane przetwarzane w ramach opisanej powyżej analizy strony internetowej przetwarzane są na naszych serwerach. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Unieważnienie:

Po wycofaniu zgody na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

Wykorzystanie Matomo do analizy sieci
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, niniejsza strona internetowa będzie wykorzystywana w celu analizy stron internetowych za pomocą oprogramowania do analizy sieci Matomo ( https://matomo.org ), usługi dostawca InnoCraft Ltd. automatycznie zbiera i przechowuje dane podczas Twojej wizyty na stronie, na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Można używać plików cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej, wyraźnej zgody. Gdy przestaniemy korzystać z Matomo i zakończymy korzystanie z Matomo, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.
Innocraft Ltd., dostawca, na którego serwerach odbywa się przetwarzanie danych, ma swoją siedzibę w Nowej Zelandii. Komisja Europejska posiada decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla tego kraju.
W każdej chwili możesz odwołać gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Unieważnienie:
Po wycofaniu zgody na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

7. Marketing internetowy

Remarketing reklam Google
Korzystamy z Google Ads, aby reklamować tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google ustawia tak zwany remarketingowy plik cookie, który automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO. Gdy nie będziemy już korzystać z remarketingu Google Ads, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę wobec Google na powiązanie przez Google historii Twojej przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w Internecie. . W takim przypadku, jeśli podczas odwiedzania naszej witryny będziesz zalogowany w Google, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, tworząc grupy docelowe.

Google Ads to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( www.google.de ).
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Dzięki temu możesz używać remarketingowego pliku cookie połączyć dezaktywować. Można się także zarejestrować na stronie Sojusz na rzecz reklamy cyfrowej poinformować Cię o ustawieniu plików cookies i dokonać ustawień w tym zakresie.

Reklama Microsoftu
Za pośrednictwem Microsoft Advertising reklamujemy tę witrynę w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN, a także w witrynach stron trzecich. Jeśli wyraziłeś nam zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. włączone. Gdy nie będziemy już korzystać z Microsoft Advertising, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Microsoft Advertising to oferta firmy Microsoft Corporation ( www.microsoft.com ). Siedziba firmy Microsoft Corporation znajduje się w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Korzystając z remarketingowego pliku cookie, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość połączyć dezaktywować. Możesz również dowiedzieć się więcej na temat ustawień plików cookie i dokonać ustawień w Digital Advertising Alliance.

Retargeting AdRoll
Reklamujemy tę witrynę w wynikach wyszukiwania i na stronach internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. Strony umożliwiają reklamę opartą na zainteresowaniach. Gdy nie będziemy już korzystać z retargetingu AdRoll, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując plik cookie retargetingu, klikając jeden z poniższych linków: https://app.adroll.com/optout/safari

Alternatywnie możesz dezaktywować korzystanie z plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę Strona dezaktywacji inicjatywa reklamowa sieci.

Narzędzie do czatu na żywo Zendesk
Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą narzędzia Live Chat, dobrowolnie wprowadzone tam dane (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość) zostaną wykorzystane zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przetwarzane przez nas w ramach przetwarzania umowy. Ponadto korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i lepszej komunikacji z klientami zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f RODO przy równoważeniu interesów. Dane zostaną wówczas usunięte.
W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu zewnętrzny dostawca Zendesk, Inc. świadczy nam usługi polegające na udostępnianiu narzędzia czatu na żywo. Wszystkie dane zbierane podczas korzystania z narzędzia czatu są przetwarzane na jego serwerach.
Zendesk, Inc. ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Narzędzie do czatu na żywo
Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą narzędzia Live Chat, dobrowolnie wprowadzone tam dane (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość) zostaną wykorzystane zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. b RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przetwarzane przez nas w ramach przetwarzania umowy. Ponadto korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i lepszej komunikacji z klientami zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f RODO przy równoważeniu interesów. Dane zostaną wówczas usunięte.
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca Userlike świadczy nam usługi polegające na udostępnianiu narzędzia czatu na żywo. Wszystkie dane zbierane podczas korzystania z narzędzia czatu są przetwarzane na jego serwerach.

mapy Google
Ta strona korzysta z Map Google w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Google Maps to oferta Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( www.google.de ). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i łatwej dostępności naszych lokalizacji zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 litera f) RODO.
Podczas korzystania z Google Maps Google przekazuje lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez osoby odwiedzające witrynę, które mogą obejmować w szczególności adres IP oraz dane lokalizacyjne. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych.
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Google Maps i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, muszą Państwo dezaktywować funkcję Java Script w swojej przeglądarce. W takim przypadku korzystanie z Map Google nie jest możliwe lub może być wykorzystywane jedynie w ograniczonym zakresie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google Google . Warunki korzystania z mapy Google zawierają szczegółowe informacje o serwisie mapowym.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z Art. 26 RODO, którą Państwo Tutaj można zobaczyć.

Mapy Binga
Ta witryna korzysta z usługi Bing Maps w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych lub udostępniania funkcji planowania trasy. Usługą Bing Maps zarządza firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (zwana dalej: Microsoft). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i łatwej dostępności naszych lokalizacji zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
Podczas korzystania z Bing Maps Microsoft przesyła lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez osoby odwiedzające witrynę, które mogą obejmować w szczególności adres IP. Operator serwisu nie ma wpływu na przetwarzanie tych danych.
Firma Microsoft posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Bing Maps i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do firmy Microsoft, należy dezaktywować funkcję Java Script w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie można korzystać z Bing Maps lub można z niego korzystać jedynie w ograniczonym zakresie.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez firmę Microsoft można znaleźć Tutaj . Warunki korzystania z Mapy Binga zawierają szczegółowe informacje o serwisie mapowym.

Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i przed spamem, w niektórych formularzach na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA to oferta Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. ( www.google.de ). Sprawdzając ręczne wprowadzanie danych, usługa ta zapobiega wykonywaniu nadużyć w witrynie przez zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO ma to na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważenia interesów, w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz zapewnienia sprawnego wyświetlania naszej obecności w Internecie .

Google reCAPTCHA wykorzystuje kod osadzony w serwisie, tzw. JavaScript, w ramach procesu weryfikacji umożliwiającego analizę sposobu, w jaki korzystasz z serwisu, np. pliki cookies. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny, w tym Twój adres IP, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponadto inne pliki cookie przechowywane w Twojej przeglądarce przez usługi Google są oceniane przez Google reCAPTCHA.
Dane osobowe z pól wejściowych odpowiedniego formularza nie są odczytywane ani zapisywane.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez JavaScript lub plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, zmieniając ustawienia przeglądarki, aby zapobiec JavaScriptowi lub ustawianiu plików cookie. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej witryny internetowej.

Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych Google można znaleźć Tutaj .

Czcionki Google
Kod skryptu „Google Fonts” jest zintegrowany z tą witryną. Google Fonts to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. ( www.google.de ). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym kontekście zostaje nawiązane połączenie pomiędzy przeglądarką, z której korzystasz, a serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny odbywał się za pośrednictwem Twojego adresu IP.
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Informacje o ochronie danych z Google'a.

Adobe TypeKit
Kod skryptu „Adobe Typekit” firmy Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (zwanej dalej: Adobe) jest zintegrowany z tą witryną internetową. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym kontekście zostaje nawiązane połączenie pomiędzy przeglądarką, z której korzystasz, a serwerami Adobe. Dzięki temu Adobe wie, że dostęp do naszej witryny internetowej uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP.
Firma Adobe posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może Tutaj można obejrzeć. W wyniku porozumienia między USA a Komisją Europejską ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w programie Adobe Typekit można znaleźć w dokumencie Informacje o ochronie danych od Adobe.

8. Media społecznościowe

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, AddThis

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowych.

Jeśli wejdziesz na stronę naszej witryny internetowej zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniego portalu społecznościowego. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki integracji wtyczek dostawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony w naszej witrynie, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy (prawdopodobnie w USA) i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany w jednej z usług, usługodawcy mogą bezpośrednio przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego profilu w odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja jest również przesyłana bezpośrednio na serwer dostawcy i tam zapisywana. Informacje są również publikowane w sieci społecznościowej i tam wyświetlane Twoim kontaktom. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Wtyczki wideo YouTube
Treści osób trzecich są zintegrowane z tą witryną. Ta treść jest dostarczana przez firmę Google („Dostawca”). YouTube to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą na prawie irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( www.google.de ).

Ustawienie rozszerzonej ochrony danych jest włączone dla filmów z YouTube, które są osadzone na naszej stronie. Oznacza to, że w serwisie YouTube nie są gromadzone i przechowywane żadne informacje od osób odwiedzających witrynę, chyba że odtworzą oni film. Integracja filmów służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Wtyczki wideo Vimeo
Treści osób trzecich są zintegrowane z tą witryną. Treści te są dostarczane przez firmę Vimeo LLC („Dostawca”). Integracja wideo służy ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Operatorem serwisu Vimeo jest firma Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA („Vimeo”).
Narzędzie śledzące Google Analytics jest automatycznie integrowane z filmami z Vimeo osadzonymi na naszej stronie. Nie mamy wpływu na ustawienia śledzenia ani zebrane wyniki analiz i nie możemy ich przeglądać. Ponadto, gdy osadzone są filmy Vimeo, dla odwiedzających witrynę ustawiane są sygnały nawigacyjne w sieci Web.

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie śledzących Google Analytics, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki możesz kliknąć <a href=””javascript:gaOptout()””>ten link</a>, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics rejestrowanie danych na tej stronie. Na Twoim urządzeniu przechowywany jest plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz kliknąć link ponownie.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców na ich stronach, a także możliwość kontaktu i powiązane z tym prawa oraz możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/polityka-prywatności

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe bezpośrednio przyporządkowywały dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny do Twojego profilu w danym serwisie, przed wizytą na naszej stronie internetowej musisz się wylogować z odpowiedniego serwisu. Możesz także całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do swojej przeglądarki, np.: B. z blokadą skryptów „ NoScript ”.

Nasza obecność online na Facebooku, Twitterze, YouTube, Instagramie, Pintereście, Xing, LinkedIn

Nasza obecność w sieciach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Udzielamy tam informacji o naszych produktach oraz bieżących promocjach specjalnych.
Kiedy odwiedzasz naszą obecność online w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie zbierane i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych. Na podstawie tych danych za pomocą pseudonimów tworzone są tak zwane profile użytkowania. Można ich używać na przykład do wyświetlania reklam na platformach i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu na Twoim urządzeniu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookies. Te pliki cookie przechowują zachowanie odwiedzających i zainteresowania użytkowników. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ma to na celu ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważenia interesów, w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty oraz skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeśli zostaniesz poproszony przez odpowiednich operatorów platform mediów społecznościowych o zgodę (zgodę) na przetwarzanie danych, na przykład za pomocą checkboxa, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Jeżeli wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają swoją siedzibę w USA, obowiązują następujące zasady: Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Nawiązuje to do Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy może Tutaj można obejrzeć.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców na ich stronach internetowych, a także możliwości kontaktu i przysługujących Ci praw oraz możliwości ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, w szczególności możliwości sprzeciwu (rezygnacja) znajdziesz u dostawców 'informacje o ochronie danych, do których link znajduje się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tej kwestii, możesz się z nami skontaktować.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z Art. 26 RODO, którą Państwo Tutaj można zobaczyć.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych podczas odwiedzania fanpage’a na Facebooku (informacje o danych statystycznych) można znaleźć Tutaj .

Google YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Świergot: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pintereście: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Możliwość sprzeciwu (rezygnacja):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Świergot: https://twitter.com/personalizacja

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pintereście: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerkehrsrecht

9. Wysyłanie przypomnień o recenzjach e-mailem

Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, zgodnie z systemem oceny dzieł sztuki. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać poprzez wysłanie wiadomości w ramach kontaktu opisanego poniżej.

10. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • zgodnie z Art. 15 RODO prawo żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie tam określonym;
 • zgodnie z Art. 16 RODO masz prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych;
 • Zgodnie z Art. 17 RODO masz prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że wymagane jest dalsze przetwarzanie
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • ze względu na interes publiczny lub
  • jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie, w jakim
  • kwestionujesz prawidłowość danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
 • zgodnie z Art. 20 RODO, prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej;
 • zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Z organem nadzorczym co do zasady możesz się skontaktować w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, pracy lub w siedzibie naszej firmy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Twoich danych osobowych, informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także cofnięcia wyrażonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych w naszym Odcisk .

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób wyjaśniony powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony służy do roszczeń prawnych

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. Nie będziemy już wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Rejestracja

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto